อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า
TAMCO เป็นผู้ประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าในรูปแบบของ งานสั่งผลิตตามรูปแบบที่ต้องการ โดยทางบริษัทฯ เรามีทีมวิศวกรคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาในด้านของ การออกแบบเพื่อให้ตรง ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแนว ความคิดของการเป็นผู้ประกอบและ จัดทำดังกล่าว นั้นเพื่อเป็นการช่วยลดเวลา และ ค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ กุญแจล็อคของเรายังผ่านการทดสอบ IP55-65