PERFORATED TRAY รางเดินสายไฟเจาะท้องรางชนิดเบา

ทำความรู้จักกับ Perforated Tray Perforated Tray หรือ รางเทรย์ชนิดเบา ที่มีลักษณะรูปร่างของรางใกล้เคียงกับ Wire Way และ Cable Tray แตกต่างกันตรงที่ Perforated Tray จะเจาะรูบริเวณท้องราง และท้องรางจะเรียบไม่เป็นลอน คุณสมบัติของราง Perforated Tray คุณสมบัติในการใช้งานคล้ายกันกับ Cable Tray (รางเทรย์ชนิดหนัก) แต่มักนำมาใช้กับสายไฟทั่วไปที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก เช่น สายสื่อสาร เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าทั้งภายใน…

  • Post author:
  • Post last modified:July 16, 2023
Continue ReadingPERFORATED TRAY รางเดินสายไฟเจาะท้องรางชนิดเบา

SIMOPRIME WORLD ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันกลาง มาตรฐานระดับโลก

SIMOPRIME  WORLDMV type-tested switchgearตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันกลาง ทำหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า มีความทนทานในการใช้งานสูง ตามมาตรฐาน IEC 62271-200 และ VED 0671-200 เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี และคุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต มอบความคุ้มค่า และความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งานส่วนประกอบที่สำคัญของ SIMOPRIME  WORLD SIMOPRIME  WORLD medium‐voltage switchgear technology featuring a modular designVCB Compartment สามารถดึงตัว VCB…

  • Post author:
  • Post last modified:July 16, 2023
Continue ReadingSIMOPRIME WORLD ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันกลาง มาตรฐานระดับโลก